Kohtaamispaikkapäivät 26.-27.4.18

 

Artteli-kumppanuusyhdistys ry yhteistyökumppaneineen järjestää 26. - 27.4.2018 
13. valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Tampereella teemalla Urbaani kohtaaminen.

Kyseessä on kaksipäiväinen, toiminnallinen tapahtumakokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja järjestötalojen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja yhdistysten edustajille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja kuntien hyvinvointipalveluista päättäville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Päivien aikana esitellään monipuolisesti Tampereen alueen kohtaamispaikkatoimintaa, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoidutaan valtakunnallisesti, työskennellään työpajoissa ja virkistäydytään yhdessä.

Kohtaamispaikkapäivillä halutaan tuoda esille kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja asemaa nyky-Suomessa. Kohtaamispaikoilla on tärkeä rooli ihmisten yksinäisyyden lievittäjänä digitalisoituvassa ja entistä yksilökeskeisemmässä maailmassa.

Tampereen kaupunki tukee Kohtaamispaikkapäiviä.